Burgernet en buurtpreventie

Burgernet
Als Burgernetdeelnemer krijgt u van de politie verschillende berichten waarin gevraagd wordt om aanvullende informatie. Dit gaat om uiteenlopende incidenten, zoals woninginbraken en vermiste personen. In de gemeente Midden-Delfland gaan een groot deel van de berichten over inbraken. Maar er zijn ook weleens getuigenoproepen gedaan voor onder andere een babbeltruc en beroving in Den Hoorn. Getuigen zijn een belangrijke informatiebron in het opsporen van dit soort delicten. Wanneer u getuige bent, is het belangrijk om allereerst te denken aan uw eigen veiligheid. Vervolgens is het van belang om zo veel mogelijk op te nemen. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door een signalement of kenteken op te schrijven. Ook een foto of video maken is mogelijk. Hieronder wat u wel en niet kan/moet doen wanneer u getuige bent van een misdrijf:

Wel:
- Hulpdiensten alarmeren via 112
- Omstanders vragen te helpen
- Dader(s) op een veilige afstand volgen
- Alleen of met omstanders de dader aanhouden en onder controle houden totdat de politie er is
Niet:
- Breng uzelf nooit onnodig in gevaar
- Probeer niet zelf het incident op te lossen
- Geen woede of frustratie afreageren op een dader
- Een conflict of discussie met de dader aangaan

Help mee burgernet uitbreiden!
Wilt u meer informatie lezen over burgernet of u aanmelden als deelnemer dan kan dit via de website www.burgernet.nl

Zet u ook actief in voor uw buurt!
Niet alleen door deel te nemen aan Burgernet zet u zich in voor uw omgeving, maar dit kan ook preventief en actief! Namelijk door middel van buurtpreventie. Buurtpreventie is de manier om samen met uw buren te zorgen voor een veilige woon- en leefomgeving. Dit kan ook in het buitengebied in de vorm van een belcirkel. Binnen een belcirkel waarschuwen bewoners langs een (deel) van een weg of een aantal wegen elkaar als ze verdachte zaken waarnemen zoals bijvoorbeeld een onbekende bezoeker op het erf die wegrijdt zodra hij wordt gesignaleerd. Een belcirkel kan een prima aanvulling zijn op de activiteiten van de buurtpreventie en bijdragen aan de verhoging van de veiligheid.

Buurtpreventie Maasland

Inmiddels is Buurtpreventie Maasland alweer een aantal jaren actief. Door middel van actieve deelnemers zijn zij op vrijwel alle dagen op uiteenlopende momenten op straat. Uit analyse van de cijfers van de politie blijkt een duidelijke daling van het aantal incidenten na de start van de buurtpreventie. Uit de cijfers bleek ook dat de daling vooral het aantal incidenten binnen het dorp betreft. Heeft u interesse in buurtpreventie of belcirkels in uw buurt dan kunt u zich aanmelden via de website www.buurtpreventie-maasland.nl

Buurtpreventie Schipluiden (SBS)
In navolging van Buurtpreventie Maasland is ook Schipluiden enthousiast geraakt door dit initiatief. Dagelijks wordt er op verschillende en onregelmatige tijden door teams van twee personen door de dorpskern gesurveilleerd en worden verdachte en onveilige situaties gesignaleerd en gerapporteerd.
Wilt u meer informatie over buurtpreventie Schipluiden of wilt u zich hiervoor aanmelden dan kan dit op de website www.buurtpreventie-schipluiden.nl

Buurtpreventie Den Hoorn
Zorg over de toename van onveiligheid en diefstal in Den Hoorn en de positieve ervaringen met buurtpreventie in de directe omgeving was in november 2013 aanleiding om ook in Den Hoorn te starten met buurtpreventie. Zoals in de meeste andere plaatsen kwam ook in Den Hoorn het initiatief bij enkele inwoners vandaan. Na overleg met politie en gemeente lukte het in een paar weken om voldoende vrijwilligers te vinden om mee te starten. Naast het
vinden van vrijwilligers en het regelen van diverse zaken zoals kleding, fietsen en een onderkomen was het ook nodig om een organisatie op poten te zetten. Er is voor gekozen om dat in de vorm van een stichting te doen: de Stichting Buurtpreventie Den Hoorn.
Wilt u meer informatie over buurtpreventie Den Hoorn of wilt u zich hiervoor aanmelden dan kan dit op de website www.veiligdenhoorn.nl

 

  

 

Woningen te huur

Het woningaanbod van Midden-Delfland kunt u zien op www.woonnet-haaglanden.nl
Bent u geinteresseerd in een koopwoning klik dan hier.