Ik zoek een koopwoning

Gewijzigd verkoopbeleid

In 2011 is Wonen Midden-Delfland gestart met het verkopen van huurwoningen.
Met deze verkoop zijn we gestopt per 1 juli 2016.

Met de komst van de herziene Woningwet heeft Wonen Midden-Delfland het bestaande beleid tegen het licht gehouden en de toekomststrategie opnieuw vastgesteld. De nieuwe Woningwet bepaalt dat wij ons moeten focussen op onze kerntaak. De gemeente formuleert een woonbeleid en wij beheren en ontwikkelen sociale woningen, de beleggers/ontwikkelaars richten zich op de commerciële markt. Bij het bepalen van ons sociaal voorraadbeleid is vooral rekening gehouden met betaalbaarheid en beschikbaarheid van onze woningen.

In de regio en daarmee ook in de gemeente Midden-Delfland is de vraag naar betaalbare huurwoningen toegenomen. Om die reden is in het verkoopbeleid 2016-2017 opgenomen dat  huurwoningen in bezit van Wonen Midden-Delfland voorlopig niet worden verkocht. Op deze manier proberen we het aantal beschikbare woningen op peil te houden en voldoende woningen beschikbaar houden voor de doelgroepen. Ook in de prestatieafspraken tussen gemeente, huurdersverenigingen en Wonen Midden-Delfland is opgenomen dat wij in 2017 geen woningen verkopen.

Woningen te huur

Het woningaanbod van Midden-Delfland kunt u zien op www.woonnet-haaglanden.nl
Bent u geinteresseerd in een koopwoning klik dan hier.