Nieuws van Daphne Pieters

De tijd vliegt en op dit moment hebben we de accountant op bezoek voor onze jaarrekening 2016. Het jaar 2017 biedt ons weer genoeg leuke en inspirerende uitdagingen. Doordat wet- en regelgeving gewijzigd is, de maatschappij en woningmarkt veranderd zijn sluit ons ondernemingsplan ‘Op de kern gericht’ uit 2012 niet meer aan op de huidige ontwikkelingen in de sector en nog een belangrijk punt, de lokale behoeften. Dit jaar gaan we dan ook onze nieuwe koers uitwerken. Daarvoor nemen we goed de tijd en willen hierbij de gemeente, onze huurdersverenigingen en sociale partners nauw betrekken. Ik houd u op de hoogte hoe dit allemaal vorm gaat krijgen.
Voor nu wens ik u een mooie lente!

Woningen te huur

Het woningaanbod van Midden-Delfland kunt u zien op www.woonnet-haaglanden.nl
Bent u geinteresseerd in een koopwoning klik dan hier.