Verkoopstop 2016

In 2016 verkoopt Wonen Midden-Delfland geen woningen meer. Dat heeft te maken met een aantal zaken.  Sinds 2011 werden woningen verkocht om de nieuwbouwopgave te financieren. De huidige financiële positie geeft daar op dit moment geen aanleiding toe en om die reden heeft één van onze externe toezichthouders eind april van dit jaar aangegeven dat er in 2016 geen woningen meer verkocht mogen worden, anders dan die woningen waarvan het verkooptraject al voor eind april was gestart. Daarnaast vragen de nieuwe woningwet en de nieuwe gezamenlijke prestatieafspraken van huurdersverenigingen, gemeente en corporatie om een herijking van onze koers en het bijbehorende beleid. Naar verwachting  is hier eind 2016 meer over bekend. Het wel of niet verkopen van woningen in de toekomst maakt onderdeel uit van dit nog vast te stellen beleid. Zodra daar meer over vaststaat, kunt u dat hier lezen.

Woningen te huur

Het woningaanbod van Midden-Delfland kunt u zien op www.woonnet-haaglanden.nl
Bent u geinteresseerd in een koopwoning klik dan hier.