Visitatie

Wij hebben ons in 2011 laten visiteren en ook in 2015 hebben wij dit weer in gang gezet. In november 2015 zijn er gesprekken gevoerd tussen onze stakeholders en de visitatiecommissie. De uitkomsten hiervan zijn meegenomen in het visitatierapport. Het visitatierapport is ook uitvoerig besproken in de vergadering met de Raad van Commissarissen op
25 mei 2016. Op basis van die vergadering is onze zienswijze geformuleerd die samen met het visitatierapport naar de minister is verstuurd.

Hieronder kunt u ons visitatierapport downloaden.


Visitatierapport 2011-2014 incl. zienswijze

Woningen te huur

Het woningaanbod van Midden-Delfland kunt u zien op www.woonnet-haaglanden.nl
Bent u geinteresseerd in een koopwoning klik dan hier.