- Warmtewet

Wat is warmte?
Warmte is warm water en tapwater dat wordt gebruikt om huizen mee te verwarmen of om mee te douchen. Voor deze warmte moet u aangesloten zijn op een warmtenet. Bijvoorbeeld stadsverwarming of blokverwarming. In de Warmtewet staat niet welke temperatuur dit water moet hebben. Maar het water moet wel direct geschikt zijn om bijvoorbeeld te kunnen douchen.

Wat is het doel van de Warmtewet?
De Warmtewet beschermt consumenten en bedrijven die gebonden zijn aan een lokaal warmtenet. Dat is om twee redenen nodig:
1. Warmte is een basisbehoefte. De overheid zorgt ervoor dat iedereen basisvoorzieningen zoals water, stroom en gas heeft. Ook warmte valt hieronder.
2. Consumenten en bedrijven zijn volledig afhankelijk van hun leverancier. Afnemers van warmte kunnen niet overstappen naar een andere warmteleverancier. En zij kunnen ook niet overstappen op gas.

Wat staat er in de Warmtewet?
-
Er is een maximumprijs voor de levering van warmte. De warmteleverancier mag niet meer dan deze maximumprijs bij u in rekening brengen.
-Dat in uw contract moet staan in welke gevallen u mag worden afgesloten van warmte.
-Dat u recht hebt op compensatie bij een ernstige storing.
-Hoe uw warmteverbruik moet worden gemeten.
-Dat u een klacht voor kunt leggen aan een geschillencommissie.

Wat betekent de Warmtewet voor u?
Door de Warmtewet wordt u als consument beter beschermd tegen:
-Te hoge tarieven
-Onacceptabele storingen
-Onduidelijke regels van uw warmteleverancier

Afrekening via de Warmtewet
De afrekening via de Warmtewet vind plaats in Gigajoules (GJ). Jaarlijks vindt een afrekening plaats. Deze afrekening komt binnen zes maanden na afloop van een kalenderjaar. Volgens de Warmtewet mag de corporatie drie soorten kosten bij u in rekening brengen: vastrechtkosten, kosten voor het verbruik van warmte (variabel deel) en kosten van de afrekening. De maximumprijs wordt vastgesteld door een onafhankelijk instantie, de ACM (autoriteit consument & markt).
De prijs geldt voor het hele jaar en mag tussentijds niet wijzigen.

Tarieven
Hieronder de tarieven die maximaal doorberekend mogen worden.
ACM (euro incl. btw)
Prijs 2015                                                  Prijs 2016    
Max. prijs 281,78 + 22,64 per gigajoule    Max. prijs 276,13 + 22,66 per gigajoule
Meettarief 24,78                                        Meettarief 24,97

Prijs 2017
Max. prijs 299,16 + 22,69 per gigajoule
Meettarief 25,02


Wonen Midden-Delfland (euro incl. btw)
Prijs 2015                                                   Prijs 2016
Max. prijs 155,07 + 22,64 per gigajoule     Max. prijs N.T.B. + 22,66 per gigajoule
Meettarief 24,78                                         Meettarief 24,97

Prijs 2017
Max. prijs N.T.B. + 22,69 (per gigajoule)
Meettarief 25,02

Boete bij uitval
De warmtewet schrijft een boete uit bij uitval van warmte.
Tot nu toe is er geen uitval geweest van de collectieve cv-ketels.

 

Woningen te huur

Het woningaanbod van Midden-Delfland kunt u zien op www.woonnet-haaglanden.nl
Bent u geinteresseerd in een koopwoning klik dan hier.