Schilderwerk bij serres

Schilderwerk serre is rekening huurder
Vraag altijd toestemming aan voor plaatsing
Het schilderwerk aan de serre zelf is altijd voor uw eigen rekening.
Wij plaatsen geen serres, wij plaatsen ze ook niet met kostenverrekening in de huur, kortom de serre is en blijft van u. U moet altijd wel vooraf toestemming aan ons vragen als u een serre wilt gaan plaatsen. U krijgt dan een brief van ons met de voorwaarden waar u aan moet voldoen en bij vertrek mag (als u vooraf toestemming aan ons gevraagd heeft) de serre blijven zitten.

Bij verhuizing wordt gekeken naar goede verhuurbaarheid
Bij een (door u) geplaatste serre komt een deel van de gevel in feite binnen de woning te liggen. Aan dat deel wordt dan door ons geen onderhoud meer gepleegd. Dit doen we nooit aan kozijnen, ramen en deuren binnen de woning. Bij mutatie wordt dan gekeken naar de kleurstelling, kwaliteit van het schilderwerk van dit ‘binnen’kozijn en deur, met de bril van goede verhuurbaarheid (een paars kozijn wordt niet geaccepteerd).

Bespaart WMD dan kosten?
In dat geval zou geredeneerd kunnen worden dat wij kosten besparen.
Daarover valt op te merken dat:
-Dit niet uitgesloten is, maar anderzijds is het niet zo dat u recht heeft op een vast quotum aan onderhoud. In de regel doen wij geen binnenschilderwerk etc. in de woning.
-In de praktijk maken wij wel extra kosten, namelijk doordat voor het overige onderhoudswerk (schilderen bovenverdieping en goten etc.) een steiger geplaatst moet worden omdat het moeilijker te bereiken is.

Aansprakelijkheid
Mochten wij werkzaamheden bij u uitvoeren en er ontstaat per ongeluk schade aan uw serre, dan kunt u ons hiervoor niet aansprakelijk stellen. In de akkoordverklaring is een clausule opgenomen dat u ervoor moet zorgen dat het onderhoud aan de woning op een veilige en acceptabele manier kan plaatsvinden. Is dit niet mogelijk en moeten wij extra kosten maken om de werkzaamheden uit te voeren, dan kunnen wij deze kosten op u verhalen.

Woningen te huur

Het woningaanbod van Midden-Delfland kunt u zien op www.woonnet-haaglanden.nl
Bent u geinteresseerd in een koopwoning klik dan hier.