Leefbaarheidsbudget

Een goed idee!
Voor prettig wonen is meer nodig dan een goede woning. Wonen Midden-Delfland vindt de gemeenschappelijke ruimtes in en rond het complex waarin u woont net zo belangrijk als de woning zelf. Daarom stimuleren wij bewoners ideeën aan te dragen die bijdragen aan de leefbaarheid van uw directe woonomgeving. U kunt daarom een voorstel indienen voor een leefbaarheidsproject. Wonen Midden-Delfland heeft voor de kernen Maasland, Schipluiden en Den Hoorn een budget beschikbaar.

Aanvragen leefbaarheidsbudget
Als u een plan heeft voor een leefbaarheidsproject dan kunt u deze indienen via info@wonen-middendelfland.nl. onder vermelding van ‘Plan leefbaarheid’. U kunt uw plan ook afgeven bij de balie van ons kantoor in Maasland of per post sturen aan Langetaam 4, 3155 TG in Maasland. Ook kunt u uw idee indienen bij de huurdersvereniging in uw woonplaats. Geeft u in uw voorstel zo goed mogelijk antwoord op de onderstaande vragen: 
• Om welke adressen gaat het? Hoeveel bewoners, woningen zijn dit?
• Wat is uw plan en wat wilt u bereiken?
• Hoe leveren u en uw medebewoners een bijdrage aan de uitvoering van het plan?
• Gaat het om een structurele maatregel? Hoe wilt u de maatregelen om uw directe woonomgeving te verbeteren uiteindelijk in stand houden?

U dient een plan in namens meerdere bewoners; een aantal actieve bewoners of een bewonerscommissie. Als het om een structureel plan gaat bent u bereid om het met andere bewoners in stand te houden. Als u uw voorstel heeft ingediend, krijgt u binnen zes weken bericht. Leest u voor het indienen van uw verzoek ook de voorwaarden waaraan uw leefbaarheidsproject moet voldoen. Dit om teleurstelling te voorkomen.

Voorwaarden
U kunt het hele jaar door uw voorstel voor een leefbaarheidsproject indienen. Wij adviseren u uw voorstel voor 1 oktober in te dienen. Na goedkeuring kunnen wij dan mogelijk in onze plannen en begroting voor het komende jaar rekening houden met uw ideeën. Houdt u verder bij het indienen van uw plan rekening met de onderstaande voorwaarden. Als uw plan daaraan voldoet, maakt u de meeste kans op een daadwerkelijke uitvoering.
• Uw plan verbetert de directe omgeving van uw wooncomplex.
• De maatregelen zorgen voor een blijvende verbetering: bijvoorbeeld meer contact met buren of een opgeruimde en schone gemeenschappelijke ruimte.
• U en uw medebewoners dragen zelf bij aan het in stand houden van de maatregelen.
• De maatregelen in uw plan vallen niet onder normale onderhoudswerkzaamheden van Wonen-Midden Delfland.

Wat gebeurt er met uw voorstel?
Wat er met uw voorstel voor een leefbaarheidsproject gebeurt hangt af van of uw plan aan de gestelde voorwaarden voldoet. Wonen-Midden Delfland en de huurdersvereniging moeten het ook noodzakelijk vinden dat er maatregelen worden genomen om de directe omgeving van uw wooncomplex te verbeteren. U krijgt zes weken na het indienen van uw leefbaarheidsproject van ons bericht. Als uw plan niet haalbaar blijkt, dan leggen wij uit waarom niet. Wordt uw voorstel goedgekeurd, dan ondersteunen wij samen met u met de uitwerking.

Woningen te huur

Het woningaanbod van Midden-Delfland kunt u zien op www.woonnet-haaglanden.nl
Bent u geinteresseerd in een koopwoning klik dan hier.