Beleid buitenruimte

Tuinen en buitenruimtes
Een groot aantal van onze woningen heeft een eigen tuin of buitenruimte. Als huurder kunt u hiervan veel plezier hebben, maar het brengt ook verplichtingen met zich mee. Wij vinden het belangrijk dat de tuinen er netjes en verzorgd uitzien. Niet of slecht onderhouden tuinen zijn soms grote ergernissen van buurtbewoners. En het geeft de wijk of straat een negatief beeld. Dat is de reden waarom wij een aantal regels hebben opgesteld voor het onderhouden van uw buitenruimte. Het zijn eenvoudige regels die voor iedereen gelden en die er voor zorgen dat de woningen en de gehele buurt aantrekkelijk en leefbaar blijven. In deze folder leggen wij uit wat wij verstaan onder een goed onderhouden buitenruimte en wat de gevolgen zijn als u geen goed onderhoud pleegt.

Wat verstaan wij onder goed onderhoud?
Elke huurder mag zijn buitenruimte naar eigen inzicht inrichten. Het is wel belangrijk dat de buitenruimte een onderhouden en verzorgde indruk maakt. Dus geen hoog opschietend onkruid, overhangende takken of een kapotte schutting. Bomen moet u zelf snoeien en mogen niet te hoog worden en daarmee overlast of beschadigingen aan de woning veroorzaken. Ook is de buitenruimte niet bedoeld als verzamelplek van goederen en vuilniszakken en stalling van auto’s, caravans of boten. Auto’s en motoren kunnen olie en benzine lekken. Dit gaat ten kosten van het milieu en uw leefomgeving.

Bomen en grote struiken
-De maximale boomhoogte is 4,50 m. Voor het planten van een boom moet bij ons toestemming worden aangevraagd.
-De maximale struikhoogte is 2,50 m.
-Na vertrek uit de woning moet een boom verwijderd worden of overgenomen worden door de nieuwe huurder.
-Bomen en struiken mogen geen overlast of schade aan de woning, de berging of de omwonenden  veroorzaken. Als overlast geconstateerd wordt, moeten de betreffende bomen of struiken (terug) gesnoeid of verwijderd worden. Onder overlast worden onder andere de volgende zaken verstaan:
-Insecten (meer dan normaal);
-Belemmering van lichtinval en/of bezonning omwonenden;
-Wortelgroei buiten de eigen erfgrens;
-Schade aan de riolering door wortelgroei;
-Gevaar van omvallen van de boom of het uitvallen van takken
-Als de bomen of struiken verwijderd moeten worden dient dit bij voorkeur met wortel en al te gebeuren;
-Bij gestapelde bouw staan wij het planten van bomen niet toe. Alleen op de begane grond mogen struiken wel: de maximale struikhoogte is 2.50 m.

Hagen, klimplanten en woekerende planten
-De maximale hoogte van hagen aan de achterzijde of aan de zijkant bij een hoekwoning is 2.00 m.
-De maximale hoogte van hagen aan de voorzijde van de woning is 1.00 m.
-De maximale breedte van een haag  is 0,50 m. De buitenzijde van de haag mag maximaal gelijk zijn met de eigen erfgrens.
-Bij wederzijdse overeenstemming tussen buren onderling  mag de haag met het hart op de erfgrens met de buren worden geplaatst. Het onderhoud is dan voor rekening van beide huurders.
-Klimplanten en woekerende planten mogen niet tegen de gevel worden geplaatst. Deze moeten tegen een daarvoor geschikt rek worden geplaatst.

Schuttingen en pergola’s
-De maximale schuttinghoogte aan de achterzijde van de woning is 2.00 m.
-Bij een hoekwoning met een tuin aan de zijkant van de woning bedraagt de maximale hoogte van de schutting 1.80 m. Onder voorwaarde dat deze past in de het straatbeeld.
-De maximale schuttinghoogte aan de voorzijde van de woning is 1.00 m.
-De zijkant van de schutting moet maximaal gelijk zijn met de eigen erfgrens.
-Bij gestapelde bouw geldt: tot 2.00 m gemeten vanaf de gevel mag een scherm of schutting maximaal 2.00 m zijn. Daarna maximaal 1.00 m. Het materiaal moet passen bij de uitstraling van het woongebouw. Voor het plaatsen van een scherm bij gestapelde bouw moet altijd toestemming worden aangevraagd. Wij stellen voorwaarden aan materiaal en wijze van bevestigen.
-Bij wederzijdse overeenstemming (tussen buren onderling) mag de schutting met het hart op de erfgrens worden geplaatst. Het onderhoud is dan voor rekening van beide huurders.
-Het zelf aanleggen van pergola’s is toegestaan, mits deze bij het verlaten van de woning weer worden verwijderd, of worden overgenomen door de nieuwe huurder.
-Beschadigingen, zoals schroefgaten e.d. in bijv. woning, berging en erfafscheiding, moeten na het verwijderen van de pergola’s hersteld worden.

Bestratingen/verhardingen
Het zelf aanleggen van paden, terrassen en andere verhardingen is toegestaan. De richtlijnen zijn:
-De aanleg moet veilig zijn. Denk aan hoogteverschillen en stroefheid in verband met gevaar voor vallen of uitglijden.
-De aanleg moet afwaterend (zowel vanaf de woning als vanaf de berging) worden aangebracht.
-Paden van grind, gravel of houtsnippers moeten worden aangebracht op worteldoek.
-Bestrating moet op voldoende afstand van houten kozijnen, houten bergingen enz. worden aangebracht, zodat deze niet aangetast worden door vocht.
-Wegzakken moet zoveel mogelijk voorkomen worden.
-Kleur en materiaalkeuze mogen de  verhuurbaarheid van de woning niet negatief beïnvloeden.
-De tuin moet minstens tot 2.00 m vanaf de gevel zijn bestraat. De oppervlakte moet ten minste 6 m2 bedragen. Deze bestrating mag bij het einde van de huur blijven liggen. Als de tuin verder is bestraat mag de totale bestrating aangeboden worden aan de nieuwe huurder. Als deze niet wordt overgenomen, dan mag uitsluitend het eerste deel bestrating (6 m2) blijven liggen, het overige moet worden verwijderd.
-Minstens 10% van het tuinoppervlak moet onverhard zijn in verband met opname van regenwater.
-Er mag niet afgewaterd worden buiten de tuin of op aangrenzende stoepen en/of achterpaden.
-Als aan de tuin/woning grenzende stoepen en/of paden opgehoogd worden naar de oorspronkelijke hoogte zal de huurder zelf de hoogte van het pad, terras en tuin hierop moeten aanpassen.

Vijvers/waterpartijen
-Hiervoor is toestemming nodig.
-Fonteinen en watervallen zijn toegestaan als deze geen overlast veroorzaken voor omwonenden.
-De minimale afstand van de vijver tot de woning, berging en/of de erfgrens is 1.00 m.
-Bij het einde van de huur moeten waterpartijen e.d. worden verwijderd of worden overgenomen door de volgende huurder.
-Bij het verwijderen van  waterpartijen moet de grond worden aangevuld met tuinaarde tot het oorspronkelijke niveau.

Buitenverlichting
-Het zelf aanbrengen van buitenverlichting is toegestaan. Deze moet bij het verlaten van de woning weer worden verwijderd of worden overgenomen door de nieuwe huurder.
-Buitenverlichting moet op een veilige manier aangelegd zijn en mag geen overlast voor omwonenden veroorzaken.
-Als buitenverlichting en/of de voeding daarvan aan de woning, de berging en/of de erfafscheiding wordt bevestigd, moeten eventuele beschadigingen (zoals schroefgaten e.d.) na het verwijderen van de buitenverlichting hersteld worden.

Aanbouwen, serres, overkappingen, luifels en andere bouwsels, zonwering en rolluiken
-Voor een aanbouw, serre, overkapping,  luifel of andere bouwsels in de buitenruimte heeft u toestemming nodig.
-Voor het aanbrengen van zonwering en rolluiken heeft u toestemming nodig.

Schotelantennes
-Voor het plaatsen van een schotelantenne is toestemming nodig.

Dieren
-Als u dieren wilt houden die overlast kunnen veroorzaken (zoals honden, konijnen, kippen, hanen, duiven, reptielen etc.) dan overlegt u vooraf met de buren.

Schilderwerk
-Het is niet toegestaan om aan de buitenzijde van de woning kleuren te veranderen of schilderwerk uit te voeren, als dit onderdeel uitmaakt van het gehuurde (zoals muren, kozijnen, ramen, deuren, panelen, boeiboorden, dakkapellen etc.).

Vaste tuininrichting
-Het plaatsen  van bielzen, vlonders, staptegels, bloembakken, rotstuinen, keien e.d. in de buitenruimte is toegestaan. Bij het einde van de huur moeten deze weer worden verwijderd of worden overgenomen door de nieuwe huurder. 

Overig
-In de buitenruimte mogen geen bedrijfsmatige activiteiten worden uitgeoefend i.v.m. mogelijke overlast voor buren en omwonenden.
-Opslag van goederen is niet toegestaan.

Kosten onderhoud
U bent niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderhoud, maar ook voor de kosten die het met zich meebrengt. Alleen als een van bovenstaande zaken door de verhuurder is geplaatst, en daarom deel uitmaakt van het gehuurde, is dit niet het geval.

Wat gebeurt er als u uw buitenruimte niet goed onderhoudt?
Als u zich niet aan de regels houdt, dan zullen wij u hierop aanspreken en/of aanschrijven. U krijgt de mogelijkheid om binnen een redelijke termijn het onderhoud alsnog uit te voeren of om spullen op te ruimen. Als u hier geen gehoor aan geeft, zal er een juridische procedure worden opgestart.

Overgangsregeling
In het verleden zijn er geen aanvullende voorwaarden voor tuinen en buitenruimtes uitgereikt bij het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst. Daarom kan het voorkomen dat een vertrekkende huurder niet helemaal gehouden kan worden aan alle voorwaarden in deze folder. Bij dergelijke situaties zal de opzichter zich coulant opstellen.

Wijzigingen die in strijd zijn met wettelijke bepalingen die al van toepassing waren toen de huurovereenkomst afgesloten werd, zullen wel behandeld worden volgens de voorwaarden in deze folder.

Heeft u vragen?
Bel ons dan gerust via 010 - 593 7416. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m donderdag van 8.00 – 12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur. Op vrijdag zijn wij tot 12.30 uur geopend. Ook kunt u een email sturen naar info@wonen-middendelfland.nl

Woningen te huur

Het woningaanbod van Midden-Delfland kunt u zien op www.woonnet-haaglanden.nl
Bent u geinteresseerd in een koopwoning klik dan hier.