Medehuurder

Er is sprake van medehuur als meerdere mensen op de huurovereenkomst staan vermeld. Of als de (hoofd) huurder getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft. Hieronder leggen we uit welke voorwaarden er zijn en hoe u medehuurder kunt worden.

Wat is medehuurderschap?
Als medehuurder heeft u dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. Als de hoofdhuurder vertrekt of overlijdt, wordt u automamatisch de nieuwe hoofdhuurder en hoeft u de woning niet te verlaten.

Hoe kunt u medehuurder worden?
Als u getrouwd bent of geregistreerd partner van de hoofdhuurder dan bent u automatisch medehuurder. U moet dan wel beiden op dat adres ingeschreven zijn bij de gemeente. Heeft u een samenlevingsovereenkomst dan kunt u schriftelijk een verzoek indienen met daarbij een kopie van de samenlevingsovereenkomst. Wij nemen uw verzoek in behandeling en informeren u of uw aanvraag wordt geaccepteerd. Als u minimaal twee jaar een gezamelijke huishouding voert en in de gemeentelijke basisadministratie op het adres staat ingeschreven kunt u ook een schriftelijk verzoek indienen. Wij vragen u dan een uittreksel uit het bevolkingsregister waaruit moet blijken dat u minimaal twee jaar woonachtig bent op het adres.

Kunt u voor inwonende kinderen ook medehuurderschap aanvragen?
Voor inwonende opgroeiende kinderen heeft de Hoge Raad als regel vooropgesteld dat zij niet een duurzame gemeenschappelijke huishouding met hun ouders hebben en daarom niet voor medehuurderschap in aanmerking komen. Er is sprake van een aflopende samenlevingssituatie.

Wijzigingen doorgeven in gezinssituatie
Als één van de huurders elders gaat wonen, dan dient u dit schriftelijk aan ons door te geven. Wij zetten het huurcontract dan op alleen uw naam. Geeft u het niet schriftelijk aan ons door, dan blijft de vertrekkende medehuurder aansprakelijk voor alle rechten en plichten die met de woning te maken hebben.

Belangrijkste kenmerken van medehuurderschap
De belangrijkste kenmerken van medehuurderschap zijn:
- De medehuurder is hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen uit de huurovereenkomst.
- De medehuurder wordt huurder als de huurovereenkomst met de huurder eindigt.
- Het medehuurderschap en dus de aansprakelijkheid eindigt als de medehuurder niet langer zijn hoofdverblijf in de woning heeft.

Vragen?
Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 010-592 50 93 of u kunt ook mailen naar info@wonen-middendelfland.nl

Woningen te huur

Het woningaanbod van Midden-Delfland kunt u zien op www.woonnet-haaglanden.nl
Bent u geinteresseerd in een koopwoning klik dan hier.