Buurtpreventie Maasland, bevordering van veiligheid

Sinds mei 2011 is Stichting buurtpreventie Maasland actief. De buurtpreventie Maasland bevordert de veiligheid in en rond het dorp Maasland door surveillance en door voorlichting en doet dat in nauw overleg en afstemming met de gemeente en regionale politie. Dat komt ten goede aan de veiligheid van alle inwoners en bedrijven in de gemeente en draagt ook bij aan het verbeteren van de veiligheid.

Inmiddels zijn ca. 60 mensen actief bij de buurtpreventie Maasland. De buurtpreventie draait volledig op vrijwilligers zonder enige vorm van vergoeding. Voor de financiering van de buurtpreventie doet men een beroep op de maatschappij. Dat wil zeggen op inwoners, bedrijven, instellingen, woningstichting en gemeente. Wij hebben ook een bijdrage gegeven aan Stichting buurpreventie Maasland.

Woningen te huur

Het woningaanbod van Midden-Delfland kunt u zien op www.woonnet-haaglanden.nl
Bent u geinteresseerd in een koopwoning klik dan hier.