Woningmatch iets voor u?

Voor ons experiment Woningmatch zijn wij misschien op zoek naar u. Woont u in een goedkope huurwoning (tot € 600) en wilt u graag doorstromen naar een grotere, duurdere woning dan kunnen wij u misschien helpen.

Wonen Midden-Delfland wil een experiment starten. Via woningmatch kan een huurder uit een grote, dure woning ruilen met een huurder uit een kleine goedkope woning. Wonen Midden-Delfland wil deze huurders met elkaar in contact brengen. Voordeel hiervan is dat u mogelijk sneller een voor u geschiktere woning kunt betrekken.

Wat is Woningmatch?
Woningmatch is een woningruil van twee huurders, waarbij harmonisatie van de huurprijs niet volledig wordt toegepast bij de huurder die kleiner gaat wonen. Om voor woningmatch in aanmerking te komen gelden een aantal voorwaarden;
- de huurder huurt langer dan één jaar de huidige woning
- de woning is netjes bewoond en er is geen huurachterstand
- in het verleden zijn geen meldingen van overlast van de huurder ontvangen
- de huurder voldoet aan de labeling van de matchingswoning (inkomen, leeftijd en aantal personen)
- de nieuwe woning wordt voor minimaal één jaar gehuurd
Deze voorwaarden gelden ook voor woningruil.
Bij woningruil bemiddeld Wonen Midden-Delfland niet en wordt de huur bij ruiling volledig geharmoniseerd. Dit doen wij niet bij woningmatch.

Kom ik in aanmerking voor woningmatch?
Woont u in een huurwoning met een huurprijs tot € 596,75 en wilt u doorstromen naar een grotere woning dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor woningmatch. Voorwaarde is dat uw gezamenlijke jaarinkomen niet meer bedraagt dan € 34.911 en u ingeschreven staat als woningzoekende in het systeem van Haaglanden (www.woonnet-haaglanden.nl). Vanaf 1 juli 2015 wordt de inkomens grens mogelijk verhoogd naar € 38.000.

Wat doet Wonen Midden-Delfland met de aanmelding?
Nadat u aangegeven heeft dat u in aanmerking wilt komen voor woningmatch, zal onze woonconsulente een afspraak met u maken. In het gesprek wordt met u bekeken of woningmatch voor u een optie is en worden uw woonwensen doorgenomen. U komt vervolgens op een wachtlijst voor woningmatch.

Wat gebeurt er na een voorstel voor woningmatch?
Zodra Wonen Midden-Delfland twee huurders heeft die matchen zal Wonen Midden-Delfland een voorstel van woningmatch aan deze twee huurders doen. De beide huurders leveren de benodigde gegevens aan bij de woonconsulente en zij controleert alle gegevens. Bij akkoord kunt u onderling een datum plannen waarop u van woning wilt switchen. U beiden accepteert de woning in de staat zoals deze op het moment van switchen is. Uiteraard komen wij wel voor reparatieonderhoud als dit noodzakelijk is. De datum van de switch geeft u aan de woonconsulente door, zodat voor u beiden een nieuwe huurovereenkomst gemaakt kan worden. Als de nieuwe huurovereenkomst door u en Wonen Midden-Delfland is getekend kunt u switchen. Wonen Midden-Delfland helpt u hierbij niet. U betaalt geen dubbele huur.

Kan ik ook voorrang krijgen voor een woning bij mutatie?
In het kader van transparantie kunnen wij u geen voorrang geven voor woningen welke beschikbaar komen bij mutatie. Uiteraard kunt u altijd een reactie plaatsen op een woning en kunt u de woning aangeboden krijgen op basis van uw inschrijfduur. U betaalt dan wel dubbele huur voor de tijd die u nodig heeft om te verhuizen.

 

Woningen te huur

Het woningaanbod van Midden-Delfland kunt u zien op www.woonnet-haaglanden.nl
Bent u geinteresseerd in een koopwoning klik dan hier.