Overlast en klachten

Heeft u een klacht?

Als er in de woning iets kapot gaat, is er in principe geen sprake van een klacht, maar van een reparatieverzoek. Een reparatieverzoek kunt u aan ons doorgeven via telefoonnummer 010-592 50 93 keuze 1 of u kunt mailen naar reparatie@wonen-middendelfland.nl


Als u een klacht heeft over de woning, woonomgeving, het onderhoud of niet tevreden bent over onze dienstverlening of hoe uw klacht afgehandeld is, dan kunt u dit op de volgende manieren aan ons kenbaar maken:

Klacht schriftelijk indienen of mailen
Een klacht kunt u schriftelijk bij ons indienen Wonen Midden-Delfland, t.a.v. afdeling klachtenafhandeling, Postbus 82, 3155 ZH  Maasland of mailen naar info@wonen-middendelfland.nl. Wij doen al het mogelijke om uw klacht naar tevredenheid op te lossen. Meestal komen we daar, in goed overleg met u, wel uit.

Procedure klachtenafhandeling

Regionale klachtencommissie
Heeft u een officiele klacht bij ons ingediend en bent u van mening dat u er niet uitkomt met ons? Dan kunt u terecht bij de Regionale klachtencommissie. In onderstaande brochure kunt u het klachtenformulier vinden dat u moet invullen en tevens staat erin vermeld hoe de Regionale klachtencommissie uw klacht in behandeling neemt.

Folder Regionale klachtencommissie

Regionale Klachtencommissie Woonruimteverdeling Haaglanden

Bent u woningzoekende en heeft u een klacht over de woonruimteverdeling in de regio Haaglanden dan kunt u hier meer informatie lezen.

Overlast

Wij willen graag dat onze huurders tevreden zijn. Dat willen we bereiken door een goede dienstverlening en service te bieden en onze afspraken na te komen. Het kan wel eens voorkomen dat u overlast ervaart van buren.

In de afgelopen jaren is er binnen de woningcorporaties veel veranderd. Er wordt nu ook anders aangekeken tegen de bestrijding van burenoverlast. Corporaties moeten zich vooral richten op hun kerntaken en multi-problematiek moet worden opgepakt door instanties die daar verantwoordelijk voor zijn.

Overlast
Geluidsoverlast, rommel in en rond het woongebouw, overhangende takken of overlast door huisdieren, het komt allemaal wel eens voor. Het bevordert uw woongenot niet maar er is niet meteen sprake van overlast. Iedereen heeft andere gewoonten en vertoont ander gedrag. In de folder Overlast leest u tips om prettig samen te leven, hoe u overlast kunt beperken en wat u kunt doen als er sprake is van overlast. Er is een verschil in last en overlast ervaren. Ergens last van hebben is erg persoonlijk. Je kunt bijvoorbeeld last hebben van het geluid van een televisie of een deur die hard dicht slaat. Wij spreken van overlast als één of meer omwonenden regelmatig klachten hebben over een bepaalde buurgenoot. 

  Folder Overlast

Drie gouden regels voor ‘prettig samen leven’
1. Zorg voor een goede verstandhouding met uw buren. Hoe beter je iemand kent, hoe meer je van elkaar kunt hebben en bereid bent om rekening met elkaar te houden
2. Houd contact met uw buren; een “aangekondigd” geluid, zoals een feestje of klussen, ervaren buren dan vaak als minder storend. U laat zien dat u aan hen hebt gedacht en begrijpt dat uw activiteit wat overlast bezorgt.
3. Praat eerst zelf met uw buren wanneer u zich aan iets stoort, voordat u anderen inschakelt.

Overlastformulier en registratieformulier
Als praten niet meer helpt kunt u een schriftelijke klacht indienen d.v.m. het overlastformulier en registratieformulier.
Het is van belang dat u twee weken lang nauwkeurig op het registratieformulier hebt bijgehouden waar u last van heeft, wie het veroorzaakt, op welke tijdstippen en in welke omstandigheden dit gebeurt. Noteer ook wat u eraan gedaan heeft (bijvoorbeeld met de buren gaan praten of de politie bellen).

Overlast formulier

Wanneer wordt een klacht over burenoverlast niet in behandeling genomen?
• Als u anoniem wilt melden.
• Als u zelf geen pogingen hebt gedaan om de overlast te laten stoppen.
• Als u niet bereid bent in gesprek te gaan met de overlastveroorzaker.
• Als het overlastformulier en het registratieformulier niet volledig zijn ingevuld.
• Als de melding gaat over de openbare ruimte, bijvoorbeeld hangjongeren.

U kunt het overlastformulier en registratieformulier opsturen via e-mail aan info@wonen-middendelfland.nl of naar Wonen Midden-Delfland, Postbus 82, 3155 ZH in Maasland. U ontvangt hiervan binnen een week een ontvangstbevestiging. Wij nemen binnen twee weken contact met u op.

Maatschappelijk team
Hebt u zelf problemen of signaleert u problemen bij uw buren? Sinds januari 2015 heeft de gemeente Midden-Delfland een maatschappelijk team (gehuisvest in het gemeentehuis). U kunt hier terecht met vragen over de zorg voor kinderen én volwassenen. Meer informatie kunt u hier lezen.

U kunt ook bellen met de gemeente via (015) 380 41 11. De medewerkers van het Klant Contact Centrum zorgen ervoor dat u met uw vraag bij de juiste persoon terecht komt. U kunt ook een e-mail sturen naar maatschappelijkteam@middendelfland.nl. Zet hierin uw contactgegevens en bij voorkeur een korte omschrijving van uw vraag. Een medewerker van het Maatschappelijk Team neemt dan contact met u op.

Criminaliteit, bedreiging en geweld
Signaleert u criminele activiteiten, bent u slachtoffer van bedreiging of geweld? U kunt dit melden bij de wijkagenten van de kernen Maasland, Schipluiden en Den Hoorn. Meer informatie kunt u hier lezen.

Belt u in acute en dringende gevallen altijd met de politie via 0900-8844.

Woningen te huur

Het woningaanbod van Midden-Delfland kunt u zien op www.woonnet-haaglanden.nl
Bent u geinteresseerd in een koopwoning klik dan hier.