Onderhoud aan uw huurwoning en lidmaatschap servicefonds

De ene huurder blijkt in de praktijk handiger dan de ander. Niet iedereen heeft de beschikking over twee rechterhanden. En toch wordt er van u verwacht dat u een aantal dingen zelf doet. Of dat nu een afvoer ontstoppen is, uw deurbel maken of een scharnier vervangen, op zich zaken die weinig voorstellen maar soms toch een probleem vormen. In de praktijk betekent het voorgaande dat u afhankelijk kan zijn van een handige buurman of kennis of een beroep moet doen op een aannemer of loodgieter. Dat levert vaak een fikse rekening op. Uurlonen van meer dan € 30 zijn tegenwoordig al niets meer. Daarom heeft Wonen Midden-Delfland voor u de mogelijkheid om lid te worden van het servicefonds.

Wat betekent dat?
Dat betekent dat u tegen betaling van een vergoeding mag rekenen op het verhelpen van een aantal reparaties die u normaal gesproken zelf moet doen. Er zullen altijd situaties blijven bestaan waarbij u geen beroep kunt doen op het servicefonds. Zo worden reparaties die nodig zijn als gevolg van opzet of grove nalatigheid niet via het servicefonds uitgevoerd. Daaronder valt ook de schade die voortvloeit uit bevriezing en die u dus zelf had kunnen voorkomen. En natuurlijk vervangen wij geen zaken die uw eigendom zijn. 

Wat kost het?
De kosten voor het servicefonds bedragen € 4,50 per maand. Dit zal maandelijks, gelijk met uw huur, geïnd worden.

Voordeel
Als u lid wordt van het servicefonds bij het aangaan van het huurcontract, bespaart u zich het entreegeld. Wordt u later lid dan betaalt u eenmalig € 22,50 entreegeld.

Brochure onderhoud aan uw huurwoning en aanmeldingsformulier servicefonds
Meer informatie over wat wij aan onderhoud doen, wat u zelf moet doen en wat onder het servicefonds valt, kunt u hieronder lezen in de brochure Onderhoud aan uw huurwoning.Tevens zit in de brochure een aanmeldingsformulier om lid te worden van het servicefonds. De brochure is ook af te halen op ons kantoor.


Brochure Onderhoud aan uw huurwoning

Woningen te huur

Het woningaanbod van Midden-Delfland kunt u zien op www.woonnet-haaglanden.nl
Bent u geinteresseerd in een koopwoning klik dan hier.