Klussen wat is er mogelijk?

Klussen

Schilder

Als u iets in uw woning wilt veranderen, kunt u wat ons betreft meestal uw gang gaan. Maar voordat het zover is, moeten er eerst een aantal duidelijke afspraken worden gemaakt.
Zo zijn er bouwtechnische voorwaarden, het moet duidelijk zijn wie voor het onderhoud verantwoordelijk is en of de woningwijzigingen al dan niet mogen blijven zitten bij verhuizing. Anders kan men later voor onaangename verrassingen komen te staan. Voor sommige veranderingen bent u zelfs verplicht om vooraf toestemming aan ons te vragen. U ontvangt dan een akkoordverklaring van ons met eventuele voorwaarden waaronder deze toestemming wordt verleend. U dient deze akkoordverklaring te ondertekenen en aan ons terug te sturen.

Ook kunt u vragen of wij bepaalde veranderingen, zoals een dakkapel, kunnen aanbrengen. U krijgt dan bericht of dit mogelijk is en de eventuele huurverhoging die hieraan verbonden is. Ook voor het plaatsen van een schotelantenne is toestemming van ons nodig.

Wonen naar uw zin
Wij willen graag dat u naar uw zin woont. En daar hoort vanzelfsprekend bij dat de woning indeling en voorzieningen zo veel mogelijk naar eigen wens zijn.
Een luxe keuken, een ligbad, mooiere binnendeuren, brede vensterbanken, een plavuizenvloer, een groter dakraam of zelfs een dakkapel? Op enkele uitzonderingen na, zoals een stenen vloer in een bovenwoning in verband met geluidsoverlast, zullen wij hiervoor wel toestemming geven.
Maar het is goed om vooraf te weten waar u aan begint en wat de consequenties zijn indien u gaat verhuizen.

Bouwkundige eisen
Indien u toestemming vraagt voor een verbouwing zullen wij u precies vertellen onder welke voorwaarden wij met uw plannen akkoord gaan. Allereerst gaat het om de kwaliteit van de uitvoering, ook moet aan bouwtechnische veiligheidseisen worden voldaan. Soms is ook een bouwvergunning vereist. Als de verbouwing gereed is, komen wij kijken of aan alle voorwaarden is voldaan. Daarnaast hoort u van ons of u zelf voor het onderhoud van de verandering of aangebrachte voorziening moet zorgen, of dat wij dat doen. Een ander belangrijk punt is wat er met de verandering dient te gebeuren indien u de huur opzegt.

Overname bij mutatie
Het is mogelijk dat wij bij een huuropzegging de door u aangebrachte verandering of een onderdeel hiervan, van u overnemen. U kunt dan datgene laten zitten waar wij als verhuurder mee akkoord gaan. Maar het kan ook zijn dat wij u verplichten de woning weer in de oorspronkelijk staat terug te brengen. Een tussenoplossing zou kunnen zijn dat u de veranderingen aanbied aan een eventuele nieuwe huurder.
Welke afspraken wij hierover met u maken hangt o.a. af van het woningtype en de precieze veranderingen.
Hoe dan ook: belangrijk is dat u van tevoren precies weet waar u aan toe bent zodat u hier rekening mee kunt houden.
Dit alles wordt zwart op wit vastgelegd zodat daar later geen misverstanden over kunnen ontstaan.

Groot risico
Wie zonder toestemming zijn woning verandert, handelt niet alleen in strijd met de huurovereenkomst, maar loopt ook grote financiële risico’s. Laten we als voorbeeld iemand nemen die een ligbad heeft geplaatst, zonder het bij ons aan te vragen. Bij verhuizing blijkt dat de verbouwing niet aan de betreffende kwaliteitseisen voldoet. Met als gevolg dat deze ex huurder alles kan slopen en bovendien de kosten van een nieuwe badkamer moet betalen. Dit had voorkomen kunnen worden door vooraf toestemming aan ons te vragen en te verbouwen conform de eisen en voorwaarden die wij daaraan gesteld hadden. Dus vraag altijd eerst onze toestemming, dat is niet alleen in ons belang, maar zeker ook in dat van u.

Brochure klussen wat is er mogelijk?

In de brochure klussen wat is er mogelijk hebben wij alle regels en tips voor u op een rij gezet.

Klussen wat is er mogelijk

Aanvraagformulier woningaanpassing

Tegenwoordig mag u een aantal ZAV's (Zelf Aangebrachte Voorzieningen) laten zitten bij vertrek. Ze moeten dan wel aan enkele voorwaarden voldoen en voor sommige ZAV's moet u vooraf toestemming aan ons vragen. Wilt u een ZAV aanvragen dan kunt u gebruik maken van onderstaand formulier.

Aanvraagformulier woningaanpassing

Woningen te huur

Het woningaanbod van Midden-Delfland kunt u zien op www.woonnet-haaglanden.nl
Bent u geinteresseerd in een koopwoning klik dan hier.