Energieprojecten en onderhoud

Energieprojecten en onderhoud

Isolatie van woningen
Wij willen meer vaart maken in het beter isoleren van onze woningen. We doen dat voor het milieu, en ook omdat we daarmee de woonlasten van onze huurders kunnen beperken. Recent hebben we besloten om het beleid op dit gebied te wijzigen.

Voor de huurders is het belangrijkste dat we voortaan geen huurverhoging meer gaan vragen als we de woning beter isoleren. Voor zonnepanelen  vragen we wel een bijdrage, maar die is beperkt.

Het aanbrengen van dubbel glas, het isoleren van spouwmuren en daken en kruipruimten zal voortaan dus gebeuren zonder huurverhoging. We gaan een planning maken om deze werkzaamheden uit te voeren. Het vervangen van enkel glas door dubbel glas wordt gedaan bij de volgende schilderbeurt (schilderen heeft een cyclus van 6 jaar). De werkzaamheden worden complexmatig uitgevoerd. Bij mutatie kunnen deze werkzaamheden ook gedaan worden.

Als overgangsmaatregel, en uit coulance, is besloten om de huurverhogingen die na 1/1/2016 zijn doorgevoerd als gevolg van isolatiemaatregelen, te laten stoppen per 1/10/2016. Er wordt echter geen geld terugbetaald. 

Inmiddels is met de huurdersverenigingen overeenstemming bereikt over de principes van het isoleren van woningen. Op 15 september 2016 was er een drukbezochte bewonersavond in Maasland waarin we de huurders hebben geïnformeerd over de veranderingen, en over de isolatiemaatregelen. 

Om de plannen verder uit te werken is het nodig dat veel woningen geïnspecteerd worden, ook van binnen. Die inspecties worden gedaan door bureau Atriensis. De inspecties zijn inmiddels gestart.

Op korte termijn willen we in een groot aantal woningen de kruipruimte onder de begane-grondvloer isoleren.

Zonnepanelen

Onderdeel van het nieuwe energiebeleid is het plan voor het plaatsen van zonnepanelen op woningen. Hierbij wordt zowel naar eengezinswoningen gekeken als naar appartementen. We doen dit enerzijds om de woonlasten van onze bewoners te beperken, en anderzijds het duurzaam opwekken van energie. Dit komt  het milieu ten goede. In Maasland hebben de huurders enthousiast gereageerd op dit initiatief. Meer dan de helft van de 120 huishoudens heeft aangegeven interesse te hebben. Voor de zonnepanelen vragen we een bijdrage in de servicekosten, maar die is beperkt tot de helft van de opbrengst. De andere helft is voordeel voor de huurder.

Eengezinswoningen
Aan de huurders van eengezinswoningen zal een voorstel worden gedaan voor het plaatsen van (meestal 6) zonnepanelen. De opbrengst van de panelen wordt gedeeld door de huurder en Wonen Midden-Delfland, ieder de helft. De huurder bespaart ongeveer 23 euro per maand op de stroomrekening. Hij betaalt aan Wonen Midden-Delfland ongeveer 11,50 euro per maand, dus zijn werkelijke besparing is 11,50 euro per maand.

In Schipluiden en Den Hoorn hebben 12 eengezinswoningen al zonnepanelen gekregen, deze bewoners zijn allemaal enthousiast.

De volgorde waarin het aanbod aan huurders van eengezinswoningen wordt gedaan, moet nog worden bepaald, maar zal zeker ook samenhangen met isolatiewerkzaamheden. Daarom komen de oudere eengezinswoningen eerst aan bod. De verwachting is dat in de loop van 2017 aan alle huurders van eengezinswoningen een voorstel gedaan kan worden.

Appartementen
Op een aantal appartementengebouwen worden de komende maanden zonnepanelen geplaatst die stroom gaan leveren voor de gemeenschappelijke installatie van deze gebouwen. Hierbij wordt een deel van de elektriciteit die benodigd is voor de liften, de algemene verlichting en eventuele verwarmingsketels door de zonnepanelen geleverd. 

Voor de overige woningen bekijken we in 2017 hoe we daar een aanbod van zonnepanelen kunnen doen. 

 

  Vragen & Antwoorden - Energieproject

Onderhoudswerkzaamheden

*Er is een aantal schilderwerkprojecten gestart of gaat binnenkort van start in Midden-Delfland.
Het gaat om de volgende complexen:
-Prins Willem Alexanderhof en de Goudappel in Den Hoorn
-Mooikampen, Heemraad, Mr. Postlaan, Keenenburg, Kluisweer, Warande, Ruwaard, Landsheer en Hyndersteyn in Maasland.
*Van de woningen aan de Bellefleur in Den Hoorn zijn de dakranden van de bergingen vervangen en de schroten opnieuw behandeld.
*Bij de woningen van de Burg. Musquetiersingel (oneven) in Schipluiden gaat men starten met het vernieuwen van het voegwerk aan de bergingen.
*Bij het appartementencomplex Zwanebloem in Den Hoorn worden roosters in het trappenhuis aangebracht.
*Een aantal woningen aan de Beatrixlaan in Maasland krijgt nieuwe beschoeiing.

Wij proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken en hopen dat de werkzaamheden naar tevredenheid worden uitgevoerd.

Vragen?
Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer
010-592 50 93 of u kunt ook mailen naar info@wonen-middendelfland.nl

Woningen te huur

Het woningaanbod van Midden-Delfland kunt u zien op www.woonnet-haaglanden.nl
Bent u geinteresseerd in een koopwoning klik dan hier.