Overeenstemming plannen woningbouw Den Hoorn

De recent vastgestelde visie van de gemeente op het centrum gaat uit van een meer dorpskarakter van het centrum. Hierdoor was het nodig om met elkaar nieuwe afspraken te maken.

Nieuwe plannen om aan de vraag te voldoen

Afgesproken is dat  het zogenaamde ‘torentje’ op de hoek van de Looksingel en de Hof van Delftstraat en de daaraan verbonden gestapelde woningen aan de Hof van Delftstraat komen te vervallen. In plaats daarvan zullen aan de Hof van Delfstraat 9 eengezinswoningen gebouwd worden. Hier is veel vraag naar in Den Hoorn. Voor de woningen aan de Looksingel wordt een vergelijkbare aanpak als in de Willibrordusstraat gekozen. Hier zijn de huurwoningen opgeknapt en is een gedeelte verkocht. Wethouder Hans Horlings:“De gewijzigde plannen versterken de kwaliteit van het centrum”. Daarnaast hebben de gemeente en Wonen Midden-Delfland op belangrijke punten overeenstemming bereikt over de Juliana van Stolberglocatie. Hier komen levensloopbestendige woningen voor senioren. Wethouder Tineke van Nimwegen:”Goed dat ook het aandeel woningen voor senioren toeneemt”.

Een snelle start is wenselijk

Voor alle locaties geldt dat binnenkort (opnieuw) gestart wordt met de planvorming. Het startmoment van de bouw hangt met name af van de planologische procedures, maar gemeente en corporatie hopen op een zo snel mogelijke realisatie van de plannen. Ab Abbinga, directeur van Wonen Midden-Delfland: “Ik ben blij dat de laatste hindernissen opgeruimd zijn. Hopelijk kunnen we nu snel gaan bouwen”.

Woningen te huur

Het woningaanbod van Midden-Delfland kunt u zien op www.woonnet-haaglanden.nl
Bent u geinteresseerd in een koopwoning klik dan hier.