Huurbeleid 2014

In de Tweede kamer is min of meer afgesproken dat er ook in 2014 een inkomens-afhankelijk huurbeleid komt. Net als vorig jaar zullen dan de huurverhogingen afhangen van uw bruto jaarinkomen. Zodra de Minister met zijn definitieve besluit komt zullen we met de huurdersverenigingen gaan overleggen over de gevolgen hiervan.

Toewijzingsbeleid
De Tweede kamer heeft in een motie Minister Blok verzocht het mogelijk te maken dat corporaties ook aan inkomens tussen de € 34.000 en € 38.000 sociale huurwoningen gaan toewijzen. Naar verwachting zal Minister Blok deze motie volgen (alhoewel hij hem had afgeraden). Dat zou betekenen dat er voor deze groep mensen weer meer
mogelijkheden zijn. Als Wonen Midden-Delfland zijn wij van mening dat er twee
kanten aanzitten. Hoe groter de doelgroep, hoe minder woningen voor de mensen met de laagste inkomens. Aan de andere kant hebben mensen met een inkomen van bijvoorbeeld € 35.000 geen echt alternatief. Zelf een woning kopen is lastig als je ongeveer vier keer je inkomen kunt lenen. Een hypotheek van maximaal € 140.000
is op deze manier haalbaar. Het aanbod van geschikte woningen is dan beperkt.
Bovendien bouwen beleggers geen betaalbare vrije sector huurwoningen in de
categorie € 700 - € 800 zoals het kabinet wil, zodat er uiteindelijk weinig keus is. Per saldo is de ruimere doelgroep dus geen slechte ontwikkeling. Dat neemt niet weg dat het kabinet moet waarmaken dat de beleggers nu huurwoningen gaan bouwen. Want ook voor mensen met een inkomen net boven de € 38.000 is de keuze in de koopsector niet ruim.

Woningen te huur

Het woningaanbod van Midden-Delfland kunt u zien op www.woonnet-haaglanden.nl
Bent u geinteresseerd in een koopwoning klik dan hier.