ANBI

Wij zijn door de belastingdienst aangewezen als ANBI. De afkorting ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. ANBI's kunnen gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen. Dit staat omschreven op de site van de belastingdienst

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internetsite. Hieronder volgt een opsomming van de gevraagde gegevens.

- De naam van de instelling
Zoals in de statuten genoemd Stichting Wonen Midden-Delfland. Publieke naam Wonen Midden-Delfland.
-RSIN/fiscaalnummer 803630050
-KvK 27212813
-Post- bezoekadres van de instelling
Langetaam 4, 3155 TG  Maasland
Postbus 82, 3155 ZH  Maasland

-De directeur bestuurder van Wonen Midden-Delfland was tot 1 mei 2016 Ab Abbinga en per 1 mei 2016 Daphne Pieters bestuursreglement
-De hoofdlijnen van het beleidsplan en een beschrijving van de doelstelling van de ANBI zijn te lezen in de notitie
Op de kern gericht (7.3 en 7.4 vanaf pagina 23)


Jaarverslag en jaarrekening 2016
-Beloningsbeleid personeel. De CAO Woondiensten is voor alle medewerkers van toepassing (pagina 6 uitgebreide versie jaarverslag).
-Beloningsbeleid directeur-bestuurder (pagina 17 uitgebreide versie jaarverslag). 
-Beloningsbeleid RvC (pagina 21 uitgebreide versie jaarverslag).
-Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en onze financiele verantwoording.

Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid voor de medewerkers van Wonen Midden-Delfland is gebaseerd op de CAO Woondiensten. De Raad van Commissarissen (RvC) stelt het bezoldigingsbeleid voor het bestuur vast en bepaalt de bezoldiging van het bestuur binnen dit kader. Het bezoldigingsbeleid wordt vastgesteld met inachtneming van de Sectorbrede Beloningscode Bestuurders Woningcorporaties (SBBW) en met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. De Raad van Commissarissen stelt de bezoldiging van de leden van de RvC vast met inachtneming van de Honoreringscode Commissarissen van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW). De bezoldiging van een lid van de RvC is niet afhankelijk van de resultaten van de corporatie. Het beloningsbeleid van Wonen Midden-Delfland voldoet aan de Wet Normering Topinkomens (WNT). Meer informatie over de bezoldiging kunt u lezen in ons jaarverslag.

VTW-beroepsregel Bezoldiging commissarissen 2017

 

Woningen te huur

Het woningaanbod van Midden-Delfland kunt u zien op www.woonnet-haaglanden.nl
Bent u geinteresseerd in een koopwoning klik dan hier.