De nieuwe warmtewet

Voor bewoners met stadsverwarming, blokverwarming of collectieve duurzame warmte zoals warmte-koudeopslag (WKO) of een collectieve warmtepomp is er nu een maximumtarief voor de warmte die zij afnemen.

Maximumtarief
Uiteindelijk is het voor alle bewoners die zijn aangesloten op
warmtelevering wel positief dat er een maximumtarief is vastgesteld. De nieuwe
Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op de rendementen van de
warmteleveranciers. De ACM bepaalt en publiceert ook de maximumtarieven. Voor
de betrokken huurders van Wonen Midden-Delfland zal in de komende maanden
duidelijk worden hoe de huidige verwarmingskosten (als onderdeel van de
servicekosten) zich verhouden tot de maximumtarieven.

Servicekosten anders afrekenen
Omdat blokverwarming ook onder de Warmtewet valt, zal ook daar een
maximumtarief voor gaan gelden. Dit betekent ook dat wij als verhuurder, op een
iets andere manier de servicekosten moeten afrekenen. De bedoeling is dat het
voor de huurders beter inzichtelijk wordt hoe de kostenverdeling is en hoe de
kosten zich verhouden tot het maximumtarief.

Om welke complexen gaat het?
Er zijn bij ons 5 complexen waar wij, door blokverwarming, energie leveren aan de
huurders. Daarnaast is er 1 complex (Windrecht) waar wij ook warm water
leveren. En dan zijn er ook nog 2 complexen (Sionsland en het nieuwe complex
Gasthuisland) die zijn aangesloten op de stadsverwarming. In de meeste van de
5 complexen waar wij warmte leveren zullen nieuwe meters achter de centrale
CV-ketel komen. Deze aanpassing is nodig om de nieuwe berekeningen goed te
kunnen uitvoeren.

Een belangrijke wijziging
Eén van de wijzigingen is dat het niet meer toegestaan is om woningen met een
ongunstige ligging te compenseren. In het verleden werden bijvoorbeeld
hoekwoningen en woningen onder het dak, die meestal een hoger energieverbruik
hebben, iets gecompenseerd. Dit mag niet meer, zodat de woningen met een
ongunstige ligging wat meer gaan betalen en de andere woningen iets minder.


Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Hier kunt u meer informatie lezen over de warmtewet  FOLDER WARMTEWET

Woningen te huur

Het woningaanbod van Midden-Delfland kunt u zien op www.woonnet-haaglanden.nl
Bent u geinteresseerd in een koopwoning klik dan hier.